Advocatenkantoor Katia BOUVE: Uw expert in ruimtelijke ordening, stedenbouw en omgevingsvergunning sinds 1989.
Regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, en omgevingsvergunning is gecompliceerd en onderhevig aan regelmatige wijzigingen. Het is bijna onmogelijk om al die veranderingen nauwgezet op te volgen. Vraag daarom advies aan advocatenkantoor Katia Bouve.

Zij begeleidt en vertegenwoordigt bedrijven en particulieren in gerechtelijke en buiten gerechtelijke procedures.
Zij is werkzaam in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Advocatenkantoor Katia Bouve zorgt voor de juridische en praktijkgerichte begeleiding van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning, en dit voorafgaandelijk aan het indienen van het dossier bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Zij begeleidt en ondersteunt administratieve beroepen bij de Deputatie van de Provincieraad West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

Advocatenkantoor Katia Bouve is eveneens gespecialiseerd in de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, en alle verdere burgerrechtelijke procedures in deze materie.

Advocatenkantoor Katia Bouve staat U ook met raad en daad bij en heeft heel wat ervaring in de procedures inzake bouwovertredingen, gaande van administratieve aanpak tot procedures bij rechtbanken en hoven.

Kortom, het kantoor is gespecialiseerd in begeleiding van aanvraagdossiers, bouwovertredingen, alsook in betwistingen terzake.

Het kantoor garandeert U een transparante communicatie en absolute discretie.

Zoekt U praktijkgerichte, juridische bijstand of helder advies?
Contacteer ADVOCATENKANTOOR KATIA BOUVE op katia@advocatenkantoorbouve.be of bel op het nummer 059/23 45 75 of 0475/34 50 30.